Visie & Beleidsplein

Golf in Drenthe

beleidsvisie met betrekking tot de spreiding en de situering van accommodaties voor de golfsport

Poel, R. van de (1989). Golf in Drenthe: beleidsvisie met betrekking tot de spreiding en de situering van accommodaties voor de golfsport. Gedeputeerde Staten van Drenthe.

In Drenthe is, overeenkomstig de landelijke trend, de belangstelling voor de golfsport sterk toegenomen. De sterke toename van de belangstelling voor het beoefenen van recreatief golf kan, in algemene zin, als positief worden aangemerkt. Het beleid is er dan ook op gericht om het aanbod van voorzieningen voor de golfsportbeoefening, in redelijke mate, in overstemming te brengen met de vraag in de provincie Drenthe. Naast activiteiten als wandelen, gezondheidskuren, fietsen, kanovaren, paardrijden en dergelijke, past recreatiegolf zeer goed in het toeristisch imago. Uitgangspunt hierbij is, dat een ieder ook van deze mogelijkheid gebruik kan maken door een lage deelnamedrempel van de voorzieningen. Bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van nieuwe golfbanen of uitbreiding van reeds bestaande accommodaties zal een kwalitatieve toetsing plaatsvinden.

Uitgever(s): Gedeputeerde Staten van Drenthe,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

R. van de Poel

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

accommodaties
beleid
golf
ruimtelijke ordening