Visie & Beleidsplein

Vrije tijd door en voor Rotterdammers

analyse voor een beleidsplan voor recreatie Rotterdam

Linden, G. van de (1989). Vrije tijd door en voor Rotterdammers: analyse voor een beleidsplan voor recreatie Rotterdam. Rotterdam: Recreatie Rotterdam, Stafafdeling Beleidsontwikkeling en Planning.

Het gemeentebestuur heeft met zijn revitaliseringsbeleid de grote lijnen aangegeven voor de toekomstige ontwikkelingen van Rotterdam. Rotterdam heeft - al dan niet terecht - het imago van een werkstad, een havenstad met goed betaalde banen, maar met een onaantrekkelijk woon- en leefmilieu. De aandacht in dit rapport is gericht op het vergroten van de attractiviteit van het centrum en de rol van verschillende bestuurlijke eenheden daarin.

Uitgever(s): Recreatie Rotterdam, Stafafdeling Beleidsontwikkeling en Planning,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Gerard van de Linden

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleid
leefomgeving
recreatieve voorzieningen
vrije tijd
vrijetijdsbesteding