Visie & Beleidsplein

Fryslân giet foar goud!

heel Fryslân in beweging

olympisch plan Fryslân 2012 - 2016

(2012). Fryslân giet foar goud!: heel Fryslân in beweging, olympisch plan Fryslân 2012 - 2016. Provincie Fryslân.

Met het Olympisch Plan Fryslân 2028 wil Gedeputeerde Staten zoveel mogelijk Friezen in beweging krijgen.

Uitgever(s): Provincie Fryslân,

Download(s)

Fryslân giet foar goud! : heel Fryslân in beweging : olympisch plan Fryslân 2012 - 2016

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Friesland
Olympisch plan 2028
provinciaal beleid
sportbeleid