Visie & Beleidsplein

JGZ-richtlijn overgewicht

preventie, signalering, interventie en verwijzing van 0-19 jaar

Kist-van Holthe, J.E., Beltman, M., & Bulk-Bunschoten, A. (2012). JGZ-richtlijn overgewicht: preventie, signalering, interventie en verwijzing van 0-19 jaar. Utrecht: Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ).

Doel van de richtlijn is het voorkomen, tijdig signaleren, interveniëren en evt. verwijzen van kinderen met overgewicht en obesitas in de JGZ volgens de huidige stand van de wetenschap. JGZ professionals kunnen (ouders van) kinderen met een lichte mate van overgewicht ondersteunen bij de omslag naar gezond gedrag of zo nodig motiveren tot het zoeken van hulp.

Uitgever(s): Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ),

Download(s)

JGZ-richtlijn overgewicht : preventie, signalering, interventie en verwijzing van 0-19 jaar

Download PDF

Samenvatting JGZ-richtlijn : preventie, signalering, interventie en verwijzing van 0-19 jaar

Download PDF

Kaart JGZ-richtlijn overgewicht

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Joana Kist-van Holthe
M. Beltman
Anneke Bulk-Bunschoten

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

jeugd
jeugdgezondheidszorg
kinderen
overgewicht