Visie & Beleidsplein

Special Heroes bezien vanuit sportaanbieders

Cevaal, A., Lindert, C. van, & Romijn, D. (2012). Special Heroes bezien vanuit sportaanbieders. Utrecht: Mulier Instituut.

In deze rapportage zijn de resultaten beschreven van een webenquête onder sportaanbieders die betrokken zijn bij de uitvoering van het programma Special Heroes op scholen voor het speciaal onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs. Deze sportaanbieders zijn voor scholen de lokale samenwerkingspartners om de kennismakingslessen binnen de school vorm te geven. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de leerlingen, voor wie het mogelijk is, doorstromen naar een sportaanbieder bij hen in de buurt en daar hun sportdeelname continueren. Via een monitoring- en evaluatieonderzoek wordt bij scholen, leerlingen en regionaal projectleiders bijgehouden welke vorderingen het programma maakt in haar doelstelling gehandicapte leerlingen structureel tot sporten te bewegen. Met deze rapportage is specifiek ingezoomd op de ervaringen en verwachtingen van de sportaanbieders. Zij vervullen immers een belangrijke rol bij de totstandkoming van het sportaanbod voor de doelgroep.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Special Heroes bezien vanuit sportaanbieders

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Astrid Cevaal
Caroline van Lindert
David Romijn

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beweegstimulering
gehandicaptensporten
jeugd
kinderen
leerlingen
mensen met een beperking
speciaal onderwijs
sportaanbod
sportstimulering