Visie & Beleidsplein

Condities voor zelforganisatie

Huygen, A., Marissing, E. van, & Boutellier, H. (2012). Condities voor zelforganisatie. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

De roep om zelfredzame burgers is groter dan ooit. Tegelijkertijd hebben we te maken met een terugtredende overheid: een kenmerk van de netwerkmaatschappij. Zowel de institutionele wereld als burgers zijn op zoek naar passende invullingen van nieuwe verhoudingen. Rondom het concept zelforganisatie verkennen de onderzoekers in dit Wmo Kenniscahier de uitwerking hiervan.

Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut,

Download(s)

Condities voor zelforganisaties

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Astrid Huygen
Erik van Marissing
Hans Boutellier

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

wet maatschappelijke ondersteuning
zelfmanagement