Visie & Beleidsplein

GGD en publiek-private samenwerking

binnen grenzen buiten gebaande paden

Dierx, J. (2012). GGD en publiek-private samenwerking: binnen grenzen buiten gebaande paden. Tilburg: GGD West-Brabant.

Dit rapport wil de volgende onderzoeksvragen beantwoorden: 1. Wat verstaan we onder publiek, privaat en vervolgens PPS? 2. Zijn er positieve voorbeelden van PPS bij organisaties en welke criteria hebben zij gehanteerd? 3. Welke criteria zouden er op basis van de voorbeelden voor de GGD West-Brabant kunnen gelden passend bij de missie en de visie van GGD West-Brabant en welke meerwaarde zou PPS voor de GGD kunnen hebben?

Uitgever(s): GGD West-Brabant,

Download(s)

GGD en Publiek-Private Samenwerking : binnen grenzen buiten gebaande paden

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

John Dierx

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

ggd'en
publiek-private samenwerking
samenwerking
samenwerkingsverbanden