Visie & Beleidsplein

Verbinden door voetbal

voetbalvereniging Zwaluwen Utrecht 1911 in beeld

Boonstra, N., Hermens, N. J., Koot, E., & Verhagen, S. (2009). Verbinden door voetbal: voetbalvereniging Zwaluwen Utrecht 1911 in beeld. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Deze rapportage maakt deel uit van het meerjarig project Verbinden door voetbal van het lectoraat Participatie en Maatschappelijke Ontwikkeling van Hogeschool Utrecht en enkele voetbalverenigingen in de regio Utrecht. Het doel van dit project is het bevorderen van respectvolle omgangsvormen in en rondom het veld en het verbeteren van interetnische contacten tussen individuen en groepen. Ook moet het project bijdragen aan voldoende (gekwalificeerde) krachten binnen voetbalverenigingen.

In dit rapport beschrijven we de sociale situatie bij voetbalvereniging Zwaluwen Utrecht 1911. Dit gebeurt aan de hand van enquêtes onder sporters, ouders van sporters en vrijwilligers.

Samengevat kunnen we stellen dat de club een belangrijke sociale functie vervult in de buurt. De ondervraagde sporters, ouders en vrijwilligers met verschillende culturele achtergronden gaan zowel binnen als buiten de vereniging met elkaar om. Er zijn wel punten waarop de vereniging meer kan investeren. Wat betreft sfeer en sportiviteit in de vereniging valt bijvoorbeeld vooruitgang te boeken. Daarnaast beschikken niet alle vrijwilligers over de benodigde vaardigheden. De rapportage biedt handreikingen om deze aandachtspunten te verbeteren.

Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut,

Download(s)

Verbinden door voetbal : voetbalvereniging Zwaluwen Utrecht 1911 in beeld

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Nanne Boonstra
Niels Hermens
Eelco Koot
Stijn Verhagen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

diversiteit
minderheidsgroepen
sportverenigingen
voetbal