Visie & Beleidsplein

De verbindende kracht van voetbal

voetbalvereniging De Meern

Boonstra, N., Hermens, N., Koot, E., Scheijmans, I., & Verhagen, S. (2011). De verbindende kracht van voetbal: voetbalvereniging De Meern. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Deze rapportage maakt deel uit van het meerjarig project Verbinden door voetbal van het lectoraat Participatie en Maatschappelijke Ontwikkeling van Hogeschool Utrecht en een aantal amateurvoetbalverenigingen. Ook FC Utrecht is bij het project betrokken. Het doel is respectvolle omgangsvormen in en rondom het veld te bevorderen en de interetnische contacten tussen individuen en groepen te verbeteren. Ook moet het project bijdragen aan voldoende krachten binnen voetbalverenigingen. Dit rapport beschrijft hoe de Utrechtse voetbalvereniging De Meern zich tussen 2008 en 2010 heeft ontwikkeld. Daarvoor zijn enquêtes gehouden onder vrijwilligers, sporters en hun ouders. VV De Meern is een goed functionerende vereniging, leden waarderen de gezelligheid op de vereniging. Bovendien meent een meerderheid dat de omgangsvormen op de club zijn verbeterd. Daar staat tegenover dat er op de club meer agressief gedrag wordt waargenomen. Belangrijk is de toegenomen bereidheid tot het doen van vrijwilligerswerk voor VV De Meern, evenals de feitelijke vrijwillige inzet van vooral jonge sporters. Wel is het gemiddeld aantal uren dat personen aan de vrijwillige inzet besteden wat gedaald. Verder vervulden vanuit Verbinden door voetbal in het seizoen 2009-2010 maar liefst 35 jongeren een maatschappelijke stage op de club.

Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut,

Download(s)

De verbindende kracht van voetbal : voetbalvereniging De Meern

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Nanne Boonstra
Niels Hermens
Eelco Koot
Inge Scheijmans
Stijn Verhagen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

minderheidsgroepen
sportiviteit
sportverenigingen
voetbal