Visie & Beleidsplein

Schooltennis

kennismaken met tennis tijdens de gymles in het basisonderwijs, de naschoolse sportlessen, de vereniging en de buitenschoolse (sport)opvang

Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB) (2011). Schooltennis: kennismaken met tennis tijdens de gymles in het basisonderwijs, de naschoolse sportlessen, de vereniging en de buitenschoolse (sport)opvang. Amersfoort: Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB).

Lesmap om kinderen te laten kennismaken met tennis tijdens de gymles in het basisonderwijs, de naschoolse sportlessen, de vereniging en de buitenschoolse (sport)opvang.

Uitgever(s): Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB),

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

buitenschoolse opvang
lespakketten
primair onderwijs
tennis