Visie & Beleidsplein

Meer halen uit sportevenementen

evaluatie VWS beleidskader pilots sportevenementen

Groot, M. de, Blom, S., & Gugten, M. van der (2012). Meer halen uit sportevenementen: evaluatie VWS beleidskader pilots sportevenementen. Amsterdam: DSP-groep BV.

Meer dan ooit te voren wordt de maatschappelijke waarde van sport en sportevenementen erkend. Sport is gezond, draagt bij aan participatie, sociale samenhang en integratie, stimuleert vrijwilligerswerk en is van grote economische waarde; om maar eens wat te noemen. De volgende stap is om die maatschappelijke meerwaarde te concretiseren, aan te tonen en waar mogelijk te versterken en te optimaliseren. Het beleid is erop gericht de economische, ruimtelijke, sociale, toeristische, commerciële en politieke meerwaarde van top- en breedtesportevenementen optimaal te benutten. Daartoe ondersteunt het kabinet in de periode 2010-2011 een tiental pilots, die experimenteren met het versterken van de maatschappelijke spin-off bij sportevenementen. Deze experimenten vonden plaats in het kader van het beleidskader pilots sportevenementen, geïnitieerd en opgesteld door het ministerie van VWS. Het beleidskader is erop gericht om nieuwe kennis en ervaring op te doen met het realiseren van maatschappelijke spin-off rondom sportevenementen. Het ministerie van VWS heeft DSP-groep gevraagd om de evaluatie van dit beleidskader uit te voeren. De pilots in dit beleidskader waren er op gericht de maatschappelijke spin-off van de sportevenementen te vergroten. Daartoe zijn extra acties, zogenaamde side-events, georganiseerd. De centrale onderzoeksvraag in deze evaluatie luidt: Wat zijn succesvolle aanpakken voor het realiseren of versterken van maatschappelijke spin-off van side-events bij sportevenementen? De resultaten van het onderzoek worden in deze rapportage gepresenteerd.

Uitgever(s): DSP-groep BV,

Download(s)

Meer halen uit sportevenementen : evaluatie VWS beleidskader pilots sportevenementen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Marieke de Groot
Stella Blom
Martin van der Gugten

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

effectmeting
evaluatie
pilotprojecten
sportevenementen
topsportevenementen