Visie & Beleidsplein

Veilig sporten

deelstudie c

veiligheid van niet aan sportaccommodaties gebonden sportbeoefening in Nederland

TNO-Gezondheidsonderzoek (1993). Veilig sporten: deelstudie c, veiligheid van niet aan sportaccommodaties gebonden sportbeoefening in Nederland. Leiden: Nederlands Instituut voor Preventieve Gezondheidszorg TNO.

Dit rapport bevat een onderdeel van een onderzoek naar welke uitspraken er, op basis van bestaande kennis, mogelijk zijn over de ernst van de sportonveiligheid in Nederland in brede zin. Tevens dient na te worden gegaan op welke terreinen nog onvoldoende kennis beschikbaar is om hierover uitspraken te doen en welke ontwikkelingen ten aanzien van sportonveiligheid gesignaleerd worden. Dit rapport gaat in op de veiligheid van niet aan sportaccommodaties gebonden sportbeoefening in Nederland. Hierbij worden de volgende vragen behandeld: wat is de aard en ernst van de onveiligheid als gevolg van niet aan accommodaties gebonden sportbeoefening; welke factoren hangen met de ernstige vormen van onveiligheid samen; wat zijn de verwachtingen voor de toekomst bij ongewijzigd beleid en maatregelen.

Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Preventieve Gezondheidszorg TNO,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

TNO-Gezondheidsonderzoek

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleid
gezondheid
veiligheid