Visie & Beleidsplein

Notitie multifunctionele sportaccommodaties

Heijmen, P.W. (2012). Notitie multifunctionele sportaccommodaties. Leiden: TNO Behavioural and Societal Sciences.

Expertisegroep Dutch Centre for Health Assets van TNO heeft in het kader van het platform Sport Bewegen Onderwijs (SBO) een verkenning gedaan naar kennis- en innovatiebehoefte op het gebied van opdrachtgeverschap van multifunctionele sportaccommodaties (MFA) en het realiseren van maatschappelijke doelstellingen door middel van deze accommodaties. Invalshoek daarbij is geweest om de maatschappelijke doelen vanuit de gebouwde omgeving te kunnen faciliteren.

Uitgever(s): TNO Behavioural and Societal Sciences,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

P.W. Heijmen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

multifunctionele accommodaties