Visie & Beleidsplein

Motocross naar een verantwoorde toekomst

actualisering en evaluatie van de beleidsnota 'landelijk plan regionale accommodaties voor de motocross-sport'

eindrapport

Grontmij Advies & Techniek bv, Afdeling Ruimtelijke Inrichting (1995). Motocross naar een verantwoorde toekomst: actualisering en evaluatie van de beleidsnota 'landelijk plan regionale accommodaties voor de motocross-sport', eindrapport. Zeist: Grontmij.

Hoofdstuk 2 geeft inzicht in de ontwikkeling van het aantal verenigingen tussen 1985 en 1994 en geeft aan waar de accommodaties zijn gesitueerd. De gegevens worden per provincie verstrekt. In hoofdstuk 3 komt beknopt de relatie tussen motocross en geluidshinder aan de orde, gekoppeld aan de inspanningen die de georganiseerde sport (de sportbonden) reeds levert om geluidhinder zoveel mogelijk te beperken. Hoofdstuk 4 beschrijft de stand van zaken van het beleid van het rijk en de lagere overheden ten aanzien van motocross. In hoofdstuk 5 wordt een inzicht gegeven in het proces van realisering van de accommodaties in Heerde en Emmen. Aan het eind van dit hoofdstuk worden de succes- en faalfactoren uit de ervaringen van deze projecten gedestilleerd. Hoofdstuk 6 rondt dit rapport af met conclusies en een aantal aanbevelingen.

Uitgever(s): Grontmij,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Grontmij Advies & Techniek bv, Afdeling Ruimtelijke Inrichting

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

geluidshinder
motorsporten
sportaccommodaties
sportbeleid