Visie & Beleidsplein

Sportvissen en plankzeilen

een onderzoek naar conflicten en maatregelen

Milliano, J.E.M. de, & Sambeek, W.F.A.M. van (1986). Sportvissen en plankzeilen: een onderzoek naar conflicten en maatregelen. Wageningen: Landbouwuniversiteit Wageningen.

In 1985 heeft een onderzoek plaatsgevonden naar het optreden van conflicten tussen sportvissers en plankzeilers en naar de mogelijke oplossingen daarvan. Het onderzoek heeft betrekking op twee uiteenlopende vormen van waterrecreatie: sportvissen en plankzeilen. De plankzeilers maken voor een deel aanspraak op dezelfde wateren als de sportvissers. Sportvissers, die in eigen ogen de 'oudste rechten' hebben, zien hun rustige visplekken in het gedrang komen en er kan gemakkelijk het idee ontstaan dat zij door de plankzeilers worden verdrongen. Voor beide groepen kan hierdoor het recreatieve plezier verminderd worden en in het ernstigste geval leiden tot conflicten. Vanuit verschillende sectoren, te weten de beleidssector, gebruikerssector, onderzoekssector en de beheersector wordt het van groot belang geacht om inzicht te krijgen in de probleemsituaties tussen de beide groepen. Deze betreffen onder andere de mate waarin de moeilijkheden worden ervaren, de aard van de problemen, de veroorzakers van de problemen, de wijze waarop beide groepen op hinder reageren en de factoren die hierbij een rol spelen. Belangrijk zijn ook de wensen van sportvissers en plankzeilers ten aanzien van de inrichting en het beheer van recreatiewateren, die hieruit naar voren komen. De doelstelling van het onderzoek luidt: het bijdragen aan de concretisering van maatregelen op recreatiewateren voor het oplossen van conflicten, die ontstaan tussen sportvissers en plankzeilers door een gemeenschappelijk gebruik van de wateren.

Uitgever(s): Landbouwuniversiteit Wageningen,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

J.E.M. de Milliano
W.F.A.M. van Sambeek

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

conflictbemiddeling
hengelsport
watersporten