Visie & Beleidsplein

Spreiding van sportaccommodaties in Overijssel

ruimtelijk vraagaanbod analyse voor 10 sporten

Abma, R., Jong, D. de, & Busser, M. (2006). Spreiding van sportaccommodaties in Overijssel: ruimtelijk vraagaanbod analyse voor 10 sporten. Den Haag: Stichting Recreatie.

De hoofddoelstelling van de provincie Overijssel zoals verwoord in het provinciaal breedtesportprogramma 2002-2008 ('Overijssel breed in beweging') luidt als volgt: bevorderen dat iedere inwoner van Overijssel in elke fase van zijn of haar leven, naar eigen voorkeur en op een verantwoorde wijze aan sport- en bewegingsactiviteiten kan deelnemen, dan wel daarbij betrokken kan zijn. In dit kader onderzoekt de provincie de mogelijkheid om te komen tot een accommodatiebeleid. Hiervoor wil zij graag beter inzicht in de vraagaanbod verhouding van sportaccommodaties in de provincie. Zijn er op dit moment voldoende accommodaties? Waar is meer behoefte aan? En waar zouden mogelijke nieuwe accommodaties gerealiseerd moeten worden? De resultaten van het onderzoek worden in deze rapportage gepresenteerd.

Uitgever(s): Stichting Recreatie,

Download(s)

Spreiding van sportaccommodaties in Overijssel : ruimtelijk vraagaanbod analyse voor 10 sporten

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Ruud Abma
D. de Jong
M. Busser

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Overijssel
ruimtelijke ordening
sportaccommodaties