Visie & Beleidsplein

Model beweegvriendelijke omgeving (bvo)

Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) (2012). Model beweegvriendelijke omgeving (bvo). Ede: Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB).

De beweegvriendelijke omgeving is een onderdeel van de gezonde leefomgeving. Het is een middel om te komen tot leefbaarheid, sociale cohesie, een gezonde leefstijl, betere school en werkprestaties, identiteit van een buurt, city-marketing en participatie. De focus ligt op ruimte en bewegen. Een Beweegvriendelijke omgeving (BVO) is:

  1. Een omgeving met voorzieningen (plekken) in de openbare ruimte waar mensen spelen, bewegen, sporten, ontmoeten en zich verplaatsen;
  2. Een omgeving waarin gebruikers worden gestimuleerd (o.a. door voorlichting en activiteitenaanbod) zich actief te verplaatsen en bewegen, te spelen en te sporten;
  3. Een omgeving waar aan de voorzieningen een activiteitenaanbod is gekoppeld, zodat de voorziening duurzaam gebruikt wordt;
  4. Een omgeving die schoon, heel, veilig en uitdagend en toegankelijk is (ingericht);
  5. Een omgeving die tot stand is gekomen vanuit commitment (urgentie) bij de gebruiker(s) en door samenwerking tussen publieke, private en particuliere partijen;
  6. Toegepast en afgestemd op het juiste schaalniveau.

Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB),

Download(s)

Model beweegvriendelijke omgeving (bvo)

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen
beweegvriendelijke omgeving
lichaamsbeweging