Visie & Beleidsplein

Clustergrootte en bereikbaarheid van sport- en vrijetijdsaccommodaties

een literatuurverkenning

Marktplan Adviesgroep B.V. (1997). Clustergrootte en bereikbaarheid van sport- en vrijetijdsaccommodaties: een literatuurverkenning. Amsterdam: Marktplan Adviesgroep B.V..

De probleemstelling die in deze rapportage centraal staat, luidt als volgt: wat kunnen enkele gevolgen zijn van het clusteren van sport- en vrijetijdsaccommodaties en met name voor de omvang en de bereikbaarheid van dergelijke voorzieningen? Als onderzoeksmethode is literatuuronderzoek gekozen. Dit literatuuronderzoek maakt deel uit van een aantal onderzoeken die door Marktplan Adviesgroep en Grontmij worden uitgevoerd voor het RBU-ROSA (Regionaal Overleg Sportambtenaren, regio Utrecht). Het verslag is opgebouwd conform de geformuleerde onderzoeksvragen. In het tweede hoofdstuk wordt ingegaan op de gevolgen van clustering van sport- en vrijetijdsaccommodaties. In hoofdstuk drie komt de omvang van geclusterde voorzieningen aan de orde. Bereikbaarheid is het onderwerp dat in hoofdstuk vier de revue passeert. Tenslotte wordt in hoofdstuk vijf een samenvatting van de belangrijkste bevindingen van het onderzoek gegeven en worden de belangrijkste conclusies op een rijtje gezet.

Uitgever(s): Marktplan Adviesgroep B.V.,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Marktplan Adviesgroep B.V.

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

accommodaties
literatuuronderzoek
multifunctionele accommodaties
sportaccommodaties