Visie & Beleidsplein

Veranderingen in het denken over de relatie arbeid - vrije tijd

vragen uit het veld nr. 4

Waarde, M.C. van der (1992). Veranderingen in het denken over de relatie arbeid - vrije tijd: vragen uit het veld nr. 4.

Deze publicatie betreft deel 4 uit de reeks 'Vragen uit het Veld' van de Stichting Recreatie. In het literatuuronderzoek dat in deze publicatie beschreven wordt, worden de veranderingen in het denken over de relatie arbeid-vrije tijd onderzocht aan de hand van buitenlandse literatuur. Hoofdstuk 2 beschrijft op welke wijze in de afgelopen decennia het aantal arbeidsuren is afgenomen. De arbeidstijdverkorting en de flexibilisering van arbeidstijd komen in dit hoofdstuk aan de orde. Daarnaast wordt ingegaan op de vraag welk aantal uren een werknemer als ideaal beschouwt en in hoeverre men bereid is betaalde arbeidsuren in te leveren voor onbetaalde vrije tijd. Aansluitend op dit onderwerp wordt in hoofdstuk 3 ingegaan op de westerse arbeidsmoraal. Hoofdstuk 4 laat zien wat voor alternatieve werkvormen als gevolg van de arbeidstijdverkorting en arbeidsflexibilisering zijn ontstaan. In hoofdstuk 5 staan de gevolgen van een veranderend arbeidsbestel op de niet-werktijd centraal. Tot slot wordt in hoofdstuk 6 een aantal scenario's behandeld waarin de gewijzigde relatie tussen arbeid en vrije tijd centraal staat.

Uitgever(s): Stichting Recreatie,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Marieke van der Waarde

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

arbeid
vrije tijd
vrijetijdsbesteding