Visie & Beleidsplein

Profielen voor verantwoorde topsportbegeleiding

Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC) (1993). Profielen voor verantwoorde topsportbegeleiding. Rijswijk: Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC).

Het 'Project Onderzoek Sporttechnisch Topkader' (POST) is door WVC in 1991 gestart en heeft tot doel het in 1980 gestarte overheidsbeleid op het gebied van de sporttechnische begeleiding van topsporters te evalueren, teneinde het rendement van het gevoerde beleid te kunnen bepalen. Als voorbereiding is allereerst een voorstudie uitgevoerd naar de inhoud en reikwijdte van het begrip 'verantwoorde begeleiding van topsporters' (1). Het evaluatieonderzoek wordt in samenhang verricht met twee andere projecten: een onderzoek naar de arbeidsrechtelijke positie en arbeidsvoorwaarden van het sporttechnisch topkader; een project voor de ontwikkeling van kaderprofielen en eindtermen voor de opleiding en bijscholing van sporttechnisch topkader (KPO-STTK). Het project KPO-STTKheeft tot doel basisprofielen te ontwikkelen, die door alle landelijke sportorganisaties kunnen worden omgewerkt tot kaderprofielen voor sporttechnisch topkader. Vervolgens kunnen ze worden gebruikt voor de ontwikkeling van initiƫle opleidingen, bijscholingen en aanstellingsbeleid.

Uitgever(s): Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC),

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

begeleiding
coaching
topsport