Visie & Beleidsplein

Onderzoek sportaccommodaties in de provincie Groningen

Vries, L. de, Panneman, R., & Smuling, S. (2012). Onderzoek sportaccommodaties in de provincie Groningen. Groningen: Huis voor de Sport Groningen.

In opdracht van de provincie Groningen heeft het Huis voor de Sport Groningen onderzocht hoeveel accommodaties aanwezig zijn in de provincie.

Het onderzoek heeft als doel alle sportaccommodaties in de provincie Groningen in kaart te brengen. Daarbij zullen in ieder geval de volgende aspecten worden geïnventariseerd: 

  • diverse categorieën (zwembaden, sporthallen, gymlokalen, sportparken, e.d.) per gemeente: aard, omvang, spreiding;
  • gebruikers: verenigingen (ledenaantallen, leeftijdopbouw, aantal vrijwilligers), particulieren;
  • eigendom: gemeente of derden;
  • beheer- en exploitatieconstructie: eigen beheer, verzelfstandigd of geprivatiseerd;
  • exploitatieoverzicht en bijdrage gemeente;
  • onderhoudstaat en meerjaren onderhoudsplanning;
  • bezettingspercentages; verloop in de tijd;
  • bestaande plannen met betrekking tot huidige en/of toekomstige accommodaties en sportverenigingen;
  • behoeftepeiling m.b.t. afstemming, samenwerking, integrale aanpak en externe ondersteuning door Huis voor de Sport Groningen.

Dit zal leiden tot een compleet en overzichtelijk beeld van de huidige situatie in de provincie Groningen.

Uitgever(s): Huis voor de Sport Groningen,

Download(s)

Onderzoek sportaccommodaties in de provincie Groningen

Download PDF

Aanbevelingen n.a.v. onderzoek sportaccommodaties in de provincie Groningen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

L. de Vries
R. Panneman
S. Smuling

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Groningen
provinciaal beleid
sportaccommodaties
sportverenigingen