Visie & Beleidsplein

Sport in de stad

kans voor open doel

katern 2

vier voorbeelden uit de voetbalpraktijk

RenoĆ¹, P.M., Stadhouders, R.C.M., & Westerik, J.J.M. (2001). Sport in de stad: kans voor open doel, katern 2, vier voorbeelden uit de voetbalpraktijk. Den Haag: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Sport is bij uitstek een sociale gebeurtenis die breed beoefend wordt door alle lagen van de bevolking. Sport doet ook een beroep op de ruimtelijke inrichting van steden en wijken, Forum, de strategische denktank van het ministier van VROM vindt het belangrijk aandacht te schenken aan een onderwerp dat de verbinding tussen de ruimtelijke en de sociale dimensie in een stedelijke omgeving weergeeft. In dit project is dat geconcretiseerd door in te zoomen op het thema sport. De studie van Forum heeft de knelpunten opgespoord die er spelen in het sociaal-ruimtelijke spanningsveld van het amateurvoetbal. Dit heeft geresulteerd in onder meer een uitgave in vijf katernen. In dit katern wordt voor de vier grote steden - Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht- beschreven wat er gebeurt als de velden en accommodaties van voetbalclubs worden verplaatst, al dan niet gekoppeld aan fusie met een andere club.

Uitgever(s): Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

P.M. RenoĆ¹
R.C.M. Stadhouders
J.J.M. Westerik

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

accommodaties
ruimtelijke ordening
sportsociologie