Visie & Beleidsplein

Kosteneffectiviteitsanalyse van de herziening van de EU zwemwater richtlijn

Bronda, R. (2003). Kosteneffectiviteitsanalyse van de herziening van de EU zwemwater richtlijn. Lelystad: RIZA.

Het doel van de hier gerapporteerde studie is het bepalen van de kosten en de effectiviteit van extra maatregelen die getroffen zouden moeten worden in Nederland wanneer de Europese Zwemwaterrichtlijn en de zwemwaternormen worden aangescherpt. Het onderzoek is gebaseerd op een steekproef van zoute en zoetwater locaties die in de toekomst naar verwachting niet voldoen aan de strengere normen en richt zich uitsluitend op bacteriële verontreiniging. Uit de studie komt naar voren dat een belangrijk deel van de zwemwaterproblematiek moeilijk tot onbeheersbaar blijkt te zijn als gevolg van de complexiteit rondom verspreidingspatronen van bacteriologische verontreiniging. Bronnen zijn in sommige gevallen gewoonweg niet te identificeren en/of er is sprake van voornamelijk diffuse bronnen. Algemene uitspraken over de aanpak van bacteriële verontreiniging op zwemwaterlocaties zijn dus helaas niet mogelijk. De problematiek van bacteriële verontreiniging is op elke locatie dusdanig specifiek en vaak complex dat maatregelen altijd binnen de locatiespecifeke context moet worden beschouwd.

Uitgever(s): RIZA,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Roel Bronda

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

kosten-batenanalyse
kwaliteit
milieu
zwemmen