Visie & Beleidsplein

Sociale en culturele verkenningen 1998

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) (1998). Sociale en culturele verkenningen 1998. Rijswijk: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

De Sociale en Culturele Verkenningen worden jaarlijks op verzoek van de Tweede Kamer door het Sociaal en Cultureel Planbureau uitgebracht. Doel van deze rapporten is het beschrijven van de leefsituatie van de bevolking en het analyseren van actuele ontwikkelingen op belangrijke beleidsterreinen van de overheid. Terugkerende onderwerpen zijn: het opinieklimaat ten aanzien van de overheid en politiek, de leefsituatie van de Nederlandse bevolking en de quartiare sector. Dit jaar wordt voorts gerapporteerd over de leefsituatie van de maatschappelijke risicogroepen en lokaal overheidsbeleid.

Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP),

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleid
cultuur
leefomgeving
lokaal beleid
maatschappelijke ontwikkeling
overheid
overheidsbeleid
politiek
sociologie
statistische gegevens