Visie & Beleidsplein

De maatschappelijke betekenis van topsport

literatuurstudie in opdracht van het ministerie van VWS

Bottenburg, M. van, Elling, A., Hover, P., Brinkhof, S.R.A., & Romijn, D. (2012). De maatschappelijke betekenis van topsport: literatuurstudie in opdracht van het ministerie van VWS. Nieuwegein: Arko Sports Media.

In de laatste decennia heeft topsport in vele opzichten een vlucht genomen. Het niveau van de sportbeoefening, de publieke belangstelling voor evenementen en prestaties, hun media- en sponsorwaarde; ze zijn tot ongekende hoogtes gestegen. Ook de impact die topsport op jongeren en volwassenen heeft, is onvergelijkbaar met voorheen. De topsport gaat gepaard met een sterke mate van emotionele betrokkenheid en identificatie en is daarmee wereldwijd voor miljarden mensen betekenisvol. Het is echter niet precies bekend welke betekenissen kunnen worden onderscheiden en in hoeverre er empirische onderbouwing bestaat voor de vermeende invloeden en effecten van topsport op de samenleving als geheel. In opdracht van het Ministerie van VWS hebben de Universiteit Utrecht en het Mulier Instituut op basis van een uitgebreide internationale literatuurstudie een overzicht gemaakt van de waarden, invloeden en effecten die aan topsport worden toegeschreven. De bevindingen laten zien dat de maatschappelijke betekenissen geordend kunnen worden in vier overkoepelende thema's: (1) ontplooiingswaarde; (2) inspiratiewaarde; (3) identificatiewaarde; (4) economische waarde. Uit de studie blijkt dat de toegeschreven invloeden van topsport niet onder alle omstandigheden optreden en dat de effecten niet louter positief van aard zijn. Ook komt naar voren dat de empirische onderbouwing of en wanneer topsport invloed uitoefent op breedtesportdeelname, de economie en gevoelens van identificatie en nationale trots beperkt is en niet altijd eenduidig. Er valt kortom nog veel te leren over de maatschappelijke betekenis van topsport.

Uitgever(s): Arko Sports Media,

Download(s)

De maatschappelijke betekenis van topsport : literatuurstudie in opdracht van het ministerie van VWS

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Maarten van Bottenburg
Agnes Elling
Paul Hover
Sélène Brinkhof
David Romijn

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

literatuuronderzoek
maatschappelijke effecten
samenleving
topsport