Visie & Beleidsplein

Bloed, zweet en tranen en een moment van glorie

3-meting topsportklimaat in Nederland

Bottenburg, M. van, Dijk, B., Elling, A., & Reijgersberg, N. (2012). Bloed, zweet en tranen en een moment van glorie: 3-meting topsportklimaat in Nederland. Nieuwegein: Arko Sports Media.

Sinds de jaren negentig wordt in Nederland op een fundamenteel andere wijze aangekeken tegen topsport. Het is niet langer een individuele hobby, maar een collectief ideaal dat de hele samenleving ten goede komt en daarom een gezamenlijke verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Sinds 2000 wordt dat ideaal uitgedrukt in de zogenoemde top 10-ambitie: Nederland wil op topsportgebied structureel meestrijden om een plaats bij de beste tien landen ter wereld. In het licht van deze ambitie willen sportorganisaties en overheden het topsportklimaat verbeteren. Om dit beleid te volgen en evalueren werd in 1998 een methode ontwikkeld waarmee de effectiviteit van het beleid kan worden beoordeeld. Na metingen in 1998 (0-meting), 2002 (1-meting) en 2008 (2-meting) is dit instrument in 2011 voor de vierde keer ingezet. Niet alleen topsporters zijn bevraagd, maar ook talenten, topcoaches, topsportco├Ârdinatoren, oud-topsporters en de Nederlandse bevolking. In 'Bloed, zweet en tranen' wordt verslag gedaan van deze 3-meting en wordt beschreven hoe het topsportklimaat in Nederland ervoor staat, en hoe zich dat heeft ontwikkeld. Dit resulteert in een tweezijdig beeld van het topsportklimaat anno 2011. Aan de ene kant geven de direct betrokkenen aan dat het topsportklimaat in de afgelopen jaren is verbeterd en dat zij mee kunnen (blijven) doen in de harde internationale concurrentiestrijd. Aan de andere kant beoordelen zowel de topsporters als de topcoaches en de topsportco├Ârdinatoren het topsportklimaat in Nederland over de hele linie met een lager eindcijfer dan in 2008. De verbeteringen van het topsportklimaat resulteerden niet (in alle takken van sport) in een verbetering van de internationale concurrentiepositie; het buitenland zit evenmin stil. Ook ondersteunt de bevolking topsport in mindere mate, mogelijk vanwege de verslechterde economische situatie. Topsporters vragen bovendien om meer mogelijkheden tot zelfregulatie en -organisatie. Maakt idealisme plaats voor realisme, droom voor nut?

Uitgever(s): Arko Sports Media,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Maarten van Bottenburg
Bake Dijk
Agnes Elling
Niels Reijgersberg

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Nederland
monitors
topsport
topsportbeleid
topsportomgeving