Visie & Beleidsplein

Planologische kengetallen

band 1

Knol, F.A., Neevel, C.V., Stijnenbosch, M.H., & Willems, M.J.E. (2002). Planologische kengetallen: band 1. Alphen aan den Rijn: Kluwer bv.

Deze bundel die uit vier banden bestaat, bevat kengetallen die betrekking hebben op de planologie. Dit eerste deel bevat de onderwerpen: algemene inleiding en wonen.

Uitgever(s): Kluwer bv,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

F.A. Knol
C.V. Neevel
M.H. Stijnenbosch
M.J.E. Willems

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

leefomgeving
ruimtelijke ordening