Visie & Beleidsplein

Rapportage ouderen

Timmermans, J.M. (1992). Rapportage ouderen. Rijswijk: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Deze rapportage over ouderen bestaat uit twee delen. In het eerste deel komen de volgende onderwerpen aan de orde: samenstelling huishouden, financiƫle positie, beroepsarbeid, onderwijs, woonsituatie, gezondheidstoestand, validiteit en welbevinden, maatschappelijke participatie, criminaliteit, veiligheid en mobiliteit. In het tweede deel wordt ingegaan op enkele onderwerpen die specifiek van belang zijn voor ouderen, zoals: substitutie in de zorg voor ouderen, de gevolgen voor ouderen van de stelselherziening in de zorg, ouderen en de AAW en vervroegde uittreding uit het arbeidsproces (vut).

Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP),

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

J.M. Timmermans

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

arbeid
burgerparticipatie
criminaliteit
gezondheid
leefomgeving
onderwijs
ouderen
ouderenzorg
veiligheid
verkeer en vervoer