Visie & Beleidsplein

Rapportage ouderen 1993

Timmermans, J.M. (1993). Rapportage ouderen 1993. Rijswijke: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Deze rapportage over ouderen bestaat uit twee delen. In het eerste deel komen de volgende onderwerpen aan de orde: samenstelling huishouden, financiële positie, beroepsarbeid, onderwijs, woonsituatie, gezondheidstoestand, validiteit, welbevinden, tijdsbesteding, criminaliteit, veiligheid, beeld, zelfbeeld en belangstelling van ouderen. In het tweede deel wordt ingegaan op enkele onderwerpen die specifiek van belang zijn voor ouderen, zoals: ouderen & werk en betaalbaarheid van oudedagsvoorziening.

Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP),

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

J.M. Timmermans

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

arbeid
criminaliteit
gezondheid
leefomgeving
ouderen
ouderenzorg
tijdsbesteding
veiligheid
zelfbeeld