Visie & Beleidsplein

Rapportage gehandicapten

Timmermans, J.M. (1994). Rapportage gehandicapten. Rijswijk: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Deze eerste Rapportage gehandicapten, die op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gemaakt is, bestaat uit drie delen. In het eerste deel wordt ingegaan op een tweetal onderwerpen: definities, begrippen en meetinstrumenten; aantallen mensen met lichamelijke of verstandelijke beperkingen en de oorzaken van die beperkingen. In het tweede deel komen de volgende onderwerpen aan de orde: huishoudens- en gezinsvorming; beroepsarbeid; financiële positie; onderwijs; woonsituatie; gezondheid, welbevinden en het gebruik van dienstverlening; besteding van de vrije tijd; mobiliteit. In het derde deel wordt ingegaan op enkele onderwerpen die specifiek van belang zijn voor gehandicapten, zoals: integratie van verstandelijk gehandicapten in het arbeidsproces; de positie van gehandicapten in een meer marktgericht stelsel van gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening.

Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP),

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

J.M. Timmermans

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

arbeid
arbeidsre-integratie
gezondheid
gezondheidszorg
leefomgeving
mensen met een beperking
onderwijs
sociaal werk
verkeer en vervoer
vrijetijdsbesteding