Visie & Beleidsplein

Sportaccommodatienota 2012-2015

gemeente Teylingen

(2012). Sportaccommodatienota 2012-2015: gemeente Teylingen. Voorhout: Gemeente Teylingen.

Sportaccommodatienota 2012-2015 van gemeente Teylingen. Met deze nota wil de gemeente richting en kaders geven aan verenigingen en inwoners. Kaders om vraagstukken op het gebied van sport te toetsen en op te anticiperen. Door duidelijkheid te scheppen en richtlijnen te geven aan de sportverenigingen en gemeente, moet er helder kunnen worden geanticipeerd op toekomstige capaciteitsvraagstukken. In de nota wordt een overzicht gegeven waar de gemeente zichzelf voor verantwoordelijk acht en waarvoor de verenigingen verantwoordelijk zijn. Uitgangspunt is dat de gemeente een faciliterende en regisserende rol heeft ten aanzien van sportaccommodaties.

Uitgever(s): Gemeente Teylingen,

Download(s)

Sportaccommodatienota 2012-2015 : gemeente Teylingen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeentelijk beleid
gemeenten
sportbeleid