Visie & Beleidsplein

De breedtesportimpuls in beeld

monitor breedtesportimpuls 2001

(2002). De breedtesportimpuls in beeld: monitor breedtesportimpuls 2001. Den Haag: Ministerie van VWS.

Het doel van de breedtesportimpuls is dat organisaties (verdere) initiatieven ontplooien die bijdragen aan een duurzame verbetering van het lokale sportaanbod, indien mogelijk in samenwerking met andere sectoren. Tevens bevordert de breedtesportimpuls dat sportactiviteiten optimaal benut worden in het kader van andersoortige maatschappelijke projecten. In deze breedtesportmonitor 2001 komen na de inleiding de volgende punten aan de orde: overzicht projecten gemeentelijke aanvragen 1999 - 2001, versterking verenigingssport, sport en onderwijs, sportbuurtwerk en sport voor aandachtsgroepen, overige projecten gemeenten en de projecten van de landelijke sportorganisaties. Het document wordt afgesloten met samenvatting, conclusie en aanbevelingen.

Uitgever(s): Ministerie van VWS,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

breedtesport
breedtesportimpuls
gemeenten
sport en bewegen in de buurt
sportstimulering
subsidies