Visie & Beleidsplein

Op zoek naar bewijs

evaluatieontwerpen onderwijsmaatregelen

Herweijer, L., & Turkenburg, M. (2012). Op zoek naar bewijs: evaluatieontwerpen onderwijsmaatregelen. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Steeds vaker wordt aan nieuw beleid de eis gesteld dat de effecten ervan in de praktijk worden onderzocht. De resultaten van zulk evaluatieonderzoek laten zien of het beleid het gewenste resultaat heeft, en kunnen worden gebruikt om beleid zo nodig aan te passen. Dit rapport bevat voor vijftien maatregelen op het terrein van het onderwijs evaluatieontwerpen. In deze ontwerpen wordt in grote lijnen geschetst hoe de evaluatie kan worden aangepakt. Het doel van de evaluatie is niet alleen om te laten zien of een maatregel effect heeft, maar ook om inzichtelijk te maken hoe het effect tot stand komt. De ontwerpen kunnen worden benut bij het uitvoeren van evaluatieonderzoek naar de verschillende maatregelen. De evaluatieontwerpen zijn opgesteld op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP),

Download(s)

Op zoek naar bewijs : evaluatieontwerpen onderwijsmaatregelen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Lex Herweijer
Monique Turkenburg

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsevaluatie
effectmeting
evaluatie
methoden
methodologie
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
onderwijs
onderzoeksmethoden