Visie & Beleidsplein

Samen voor zichzelf

de ontwikkeling en implementatie van een gezondheidsbevorderende interventie binnen een netwerk van organisaties in een complexe omgeving

Haar, M. ter, Verhoeven, P., & Aarts, N. (2012). Samen voor zichzelf: de ontwikkeling en implementatie van een gezondheidsbevorderende interventie binnen een netwerk van organisaties in een complexe omgeving.

Bij het oplossen van complexe maatschappelijke problemen zijn doorgaans meerdere organisaties betrokken met verschillende achtergronden, belangen en zienswijzen. De vraag is hoe dergelijke netwerken, die samenwerken in de context van een complex probleem, zorgen voor continuïteit en richting. In dit artikel worden de resultaten gepresenteerd van een empirisch onderzoek naar de aard en het verloop van de samenwerking in een netwerk van organisaties rondom de zogenoemde BeweegKuur, een leefstijlinterventie bij mensen met risico op type 2 diabetes en mensen met overgewicht. Het onderzoek concentreert zich op de sociale processen binnen de stuurgroep en tussen de stuurgroep en de wijdere omgeving. De conclusie uit het onderzoek naar het verloop van de gebeurtenissen en de interactie rond de BeweegKuur tussen 2007 en 2011 is dat organisaties een groeiende bereidheid ontwikkelen voor compromissen onder invloed van de toenemende sociale cohesie door intensieve samenwerking, gesteund door het vermogen tot contextualisatie van de interventie.

Uitgever(s): Kluwer,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Marian ter Haar
Piet Verhoeven
Noëlle Aarts

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

BeweegKuur (project)
netwerken
organisaties
samenwerkingsverbanden