Visie & Beleidsplein

Richtlijnenhandboek economische impact

Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP) (2010). Richtlijnenhandboek economische impact. Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP).

Voor de evaluatie van (sport)evenementen en voor de verdere professionalisering en rendementsvergroting bij evenementenorganisatie is het van belang een goed en betrouwbaar, bij voorkeur standaard meetinstrument te hebben. Als dit meetinstrument op een uniforme wijze wordt toegepast, dan worden evenementen beter vergelijkbaar en wordt een groter leereffect bereikt. Dit richtlijnenhandboek biedt een erkend meetinstrument aan dat wordt aanbevolen aan partijen, die belang hebben bij de effectmeting van evenementen. Het is een initiatief van WESP, de Werkgroep Evaluatie Sportevenementen, in samenwerking met Platform Sporteconomie en het Program Office Olympisch Plan 2028. Het onderzoek 'Economische impact' levert een weergave op van (additionele) bestedingen in de gemeente/regio/provincie waar het evenement plaatsvindt als gevolg van het evenement. Het betreft hier bestedingen van bezoekers en deelnemers, alsook bestedingen vanuit de organisatie.

Uitgever(s): Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP),

Download(s)

Richtlijnenhandboek economische impact

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

economie
effectmeting
evenementen
handleidingen
meetmethoden
methodologie
onderzoeksmethoden
sportevenementen