Visie & Beleidsplein

Richtlijnenhandboek bezoekersaantallen

Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP) (2010). Richtlijnenhandboek bezoekersaantallen. Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP).

Voor de evaluatie van (sport)evenementen en voor de verdere professionalisering en rendementsvergroting bij evenementenorganisatie is het van belang een goed en betrouwbaar, bij voorkeur standaard meetinstrument te hebben. Als dit meetinstrument op een uniforme wijze wordt toegepast, dan worden evenementen beter vergelijkbaar en wordt een groter leereffect bereikt. Dit richtlijnenhandboek biedt een erkend meetinstrument aan dat wordt aanbevolen aan partijen, die belang hebben bij de effectmeting van evenementen. Het is een initiatief van WESP, de Werkgroep Evaluatie Sportevenementen, in samenwerking met Platform Sporteconomie en het Program Office Olympisch Plan 2028. Het onderzoek 'Bezoekersaantallen' meet het aantal bezoekers van het evenement.

Uitgever(s): Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP),

Download(s)

Richtlijnenhandboek bezoekersaantallen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

bezoekers
effectmeting
evenementen
handleidingen
meetmethoden
methodologie
onderzoeksmethoden
sportevenementen