Visie & Beleidsplein

Richtlijnenhandboek promotionele waarde mediumbereik

concept

Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP), & Uitbijter B.V. (2012). Richtlijnenhandboek promotionele waarde mediumbereik: concept. Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP).

Voor de evaluatie van (sport)evenementen en voor de verdere professionalisering en rendementsvergroting bij evenementenorganisatie is het van belang een goed en betrouwbaar, bij voorkeur standaard meetinstrument te hebben. Als dit meetinstrument op een uniforme wijze wordt toegepast, dan worden evenementen beter vergelijkbaar en wordt een groter leereffect bereikt. Dit richtlijnenhandboek biedt een erkend meetinstrument aan dat wordt aanbevolen aan partijen, die belang hebben bij de effectmeting van evenementen. Het is een initiatief van WESP, de Werkgroep Evaluatie Sportevenementen, in samenwerking met Platform Sporteconomie en het Program Office Olympisch Plan 2028. Het onderzoek 'Promotionele Waarde' meet de promotionele waarde van een evenement voor de verschillende belanghebbende partijen: sponsors, gemeenten, regio's, landelijke overheid en organisatoren. Daarbij beperkt deze specifieke module zich tot het vaststellen van het 'mediumbereik' van een evenement en de daaraan gekoppelde waarde in termen van 'reclame equivalenten'. Daarmee is deze module slechts een eerste, generieke stap in de waardebepaling van evenementen. In de bijlage worden een aantal mogelijkheden aangegeven om het onderzoek naar de promotionele waarde van evenementen uit te breiden en te verdiepen.

Uitgever(s): Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP),

Download(s)

Richtlijnenhandboek promotionele waarde mediumbereik

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP)
Uitbijter B.V.

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

effectmeting
evenementen
handleidingen
media
meetmethoden
methodologie
onderzoeksmethoden
promotiematerialen
sportevenementen