Visie & Beleidsplein

Beleidsagenda 2013

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) (2012). Beleidsagenda 2013: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Gezien de demissionaire status van het kabinet dat deze begroting opstelt, is gekozen voor een sobere invulling van de Beleidsagenda 2013 waarbij wordt ingegaan op de relevante ontwikkelingen die de begroting in financiële zin raken. In de artikelen wordt, zoals in andere jaren, de relevante financiële en beleidsinformatie die samenhangt met de voorgenomen uitgaven vermeld. Centraal in de Beleidsagenda staan de afspraken en financiële gevolgen van het Begrotingsakkoord 2013.

Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS),

Download(s)

Beleidsagenda 2013 : Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleid
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
overheidsbeleid