Visie & Beleidsplein

Geschiedenis van het Nederlandse tafeltennis

van spel tot sport

van pionier tot prof

Breejen, B. den (1995). Geschiedenis van het Nederlandse tafeltennis: van spel tot sport, van pionier tot prof. Nederlandse Tafeltennisbond.

Bas den Breejen heeft de taak op zich genomen de geschiedenis van het tafeltennis in Nederland vast te leggen. In dit boek is de historie van het tafeltennis in Nederland beschreven. Het is een weergave van de feiten en van datgene wat vermeld staat in heel veel, moeizaam opgespoorde documentatie. Met ruim 200 mensen werden gesprekken gevoerd over hoe die feiten zich werkelijk hadden voltrokken, over wat de achtergronden waren en over de beleving daarvan in de desbetreffende periode. Bij elk hoofdstuk is getracht om bij het betrokken onderwerp telkens weer te beginnen met de vraag: hoe is het begonnen? Dit moest zo nu en dan gepaard gaan met een enkele herhaling om elk onderwerp in het juiste kader te plaatsen. In de aanloop tot dit boek bleek het raadzaam een indeling te maken van ruim veertig (beleids)onderwerpen. Dit leverde nagenoeg eenzelfde aantal hoofdstukken op.

Uitgever(s): Nederlandse Tafeltennisbond,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Bas den Breejen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

geschiedenis
organisaties
sportbonden
sportgeschiedenis
tafeltennis