Visie & Beleidsplein

Ruimte voor sportvelden en veldsporten in Rotterdam

Recreatie Rotterdam (1995). Ruimte voor sportvelden en veldsporten in Rotterdam. Rotterdam: Recreatie Rotterdam, Afdeling Regionale Ontwikkelingen en Activiteiten.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Dienst Recreatie Rotterdam opdracht gegeven onderzoek te verrichten naar de vraag of het afstoten van een zestal sportvelden binnen het kader van de zogenaamde tweede herstructureringsoperatie sportvelden doorgang kan vinden. Tevens heeft het college verzocht de consequenties van de ruimtelijke ontwikkelingen voor de sportvelden in kaart te brengen. De Dienst Recreatie Rotterdam heeft samen met ambtelijke vertegenwoordigers van deelgemeenten en Diensten ds+V en OBR een nota over deze problematiek uitgewerkt. In deze nota wordt de ontwikkeling van de vraag naar sportvelden tot het jaar 2008 voorspeld. Tevens worden respectievelijk een sportbeleid en een ruimtelijk beleid belicht, welke richtinggevend zijn voor de wijze waarop de toekomstige inrichting van het Rotterdamse sportveldenbestand dient plaats te vinden. Een inventarisatie van RO-claims wordt gevolgd door geadviseerde oplossingen c.q. zoekrichtingen.

Uitgever(s): Recreatie Rotterdam, Afdeling Regionale Ontwikkelingen en Activiteiten,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Recreatie Rotterdam

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeentelijk beleid
gemeenten
ruimtelijke ordening
sportaccommodaties
sportbeleid
sportvelden