Visie & Beleidsplein

Meedoen door toegankelijke omgeving

een verkenning van omgevingsmaatregelen om participatie van chronisch zieken of lichamelijk beperkten te stimuleren

Storm, I., & Post, N.A.M. (2012). Meedoen door toegankelijke omgeving: een verkenning van omgevingsmaatregelen om participatie van chronisch zieken of lichamelijk beperkten te stimuleren. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het RIVM heeft een verkenning uitgevoerd van omgevingsmaatregelen die op lokaal niveau worden ingezet om te bevorderen dat volwassenen met een chronische ziekte of lichamelijke beperking kunnen (blijven) deelnemen aan de samenleving. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om deelname aan het verkeer en vervoer of aan activiteiten buitenshuis. De inventarisatie is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS om inzichtelijk te maken welke maatregelen de maatschappelijke participatie daadwerkelijk bevorderen. 'Meedoen' is zowel voor de samenleving in zijn geheel als voor het individu van belang. Gekeken is welke maatregelen lokaal worden genomen, omdat steeds meer taken op dit vlak van de rijksoverheid naar gemeenten worden overgeheveld. Voor de inventarisatie zijn 24 maatregelen vanuit de fysieke en sociale omgeving beschreven. Voorbeelden vanuit het fysieke domein zijn maatregelen die erop gericht zijn om vervoersproblemen te verminderen, toegankelijkheid van ontoegankelijke woningen/gebouwen te verbeteren en belemmeringen in de woonomgeving te verminderen. Vanuit het sociale domein gaat het om maatregelen die financiƫle drempels wegnemen, een sociaal netwerk stimuleren, begrip en acceptatie vergroten, en kennis over het aanbod aan sport- en vrije tijdsactiviteiten verbeteren.

Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM),

Download(s)

Meedoen door toegankelijke omgeving : een verkenning van omgevingsmaatregelen om participatie van chronisch zieken of lichamelijk beperkten te stimuleren

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Ilse Storm
Nikkie Post

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

bewonersparticipatie
burgerparticipatie
leefomgeving
mensen met een chronische ziekte
ruimtelijke ordening