Visie & Beleidsplein

Voetbalvoorzieningenonderzoek gemeente Zoetermeer

Sloos, R., & Roelsma, A. (1996). Voetbalvoorzieningenonderzoek gemeente Zoetermeer. Arnhem: NOC*NSF.

De gemeente Zoetermeer is, mede als gevolg van een verwachte groei van het aantal inwoners tot 2010 met circa 25.000 personen, sterk geïnteresseerd in de ontwikkeling van de voetbalsport binnen de gemeente tot het jaar 2010. De gemeente Zoetermeer heeft daartoe NOC*NSF, sector Sportaccommodaties de opdracht verleend gedurende de maanden maart en april 1996 een onderzoek te verrichten naar: (1) de behoefte aan voetbalvoorzieningen binnen de gemeente Zoetermeer nu en in het jaar 2010 en de vertaling van deze behoeften naar een daarvoor gewenst accommodatiebestand; (2) de mogelijke vertaling van de huidige en toekomstige behoefte aan wedstrijdvelden naar het aantal WeTra-velden, rekening houdend met de ruimtelijke grenzen van de huidige sportcomplexen. In algemene zin richtte het onderzoek zich op de beantwoording van de vraag: welke voetbalvoorzieningen en in welke omvang zijn er nodig binnen de gemeente Zoetermeer, rekening houdend met de hiostorische ontwikkeling van de verschillende verenigingen, tot 2010? De resultaten van het onderzoek worden in deze rapportage gepresenteerd.

Uitgever(s): NOC*NSF,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

R. Sloos
A. Roelsma

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeenten
ruimtelijke ordening
sportaccommodaties
sportinfrastructuur
sportvelden
toekomst