Visie & Beleidsplein

Buitensportvoorzieningen in Zoetermeer

Sloos, R. (1996). Buitensportvoorzieningen in Zoetermeer. Arnhem: NOC*NSF.

De gemeente Zoetermeer is, mede als gevolg van een verwachte groei van het aantal inwoners tot 2010 met circa 25.000 personen, sterk geïnteresseerd in de ontwikkeling van de buitensport binnen de gemeente tot het jaar 2010. De gemeente Zoetermeer heeft daartoe NOC*NSF, sector Sportaccommodaties de opdracht verleend gedurende de maanden juli tot november 1996 een onderzoek te verrichten naar: (1) de behoefte aan buitensportvoorzieningen binnen de gemeente Zoetermeer nu en in het jaar 2010 en de vertaling van deze behoeften naar een daarvoor gewenst accommodatiebestand. In algemene zin richtte het onderzoek zich op de beantwoording van de vraag: wat is de huidige en toekomstige (tot het jaar 2010) behoefte aan buitensportvoorzieningen in de volgende takken van sport: American Football, atletiek, handbal, hockey, honk- en softbal, korfbal, rugby en tennis en hoe kan dit worden vertaald in een daarvoor gewenst accommodatiebestand? De resultaten van het onderzoek worden in deze rapportage gepresenteerd.

Uitgever(s): NOC*NSF,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

R. Sloos

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeentelijk beleid
gemeenten
ruimtelijke ordening
sportaccommodaties
sportbeleid
sportinfrastructuur
toekomst