Visie & Beleidsplein

Aerobics voor de lijn en fitness voor de spieren?

een onderzoek naar het verschil in deelname van mannen en vrouwen aan aerobics en/of fitness

Overeem, J. (1998). Aerobics voor de lijn en fitness voor de spieren?: een onderzoek naar het verschil in deelname van mannen en vrouwen aan aerobics en/of fitness. Tilburg: Katholieke Universiteit Brabant.

Deze rapportage betreft de verslaglegging van een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de European Fitness and Aerobics Association (EFAA). Vanuit de EFAA kwam de vraag om onderzoek te doen naar de motieven van mannen en vrouwen om aan aerobics en/of fitness deel te nemen. Deze informatie gebruikt de EFAA om beginnende sportschoolhouders in hun informatiebehoefte te voorzien. Deze vraag naar motieven is in een ruimer kader geplaatst, namelijk het verschil in keuze van mannen en vrouwen voor deelname aan aerobics en/of fitness. Bij dit hoofddocument hoort een aparte bijlagenbundel.

Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Joke Overeem

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

aerobics
beleving
fitness
gender
mannen
motivatie
scripties
sporters
vrouwen