Visie & Beleidsplein

Openluchtrecreatieve voorzieningen

tussen centrum en periferie

een onderzoek naar de relatie tussen locatie en gebruik van drie Amsterdamse sportparken

Slangen, N. (1994). Openluchtrecreatieve voorzieningen: tussen centrum en periferie, een onderzoek naar de relatie tussen locatie en gebruik van drie Amsterdamse sportparken. Tilburg: Katholieke Universiteit Brabant.

Door het huidige compacte stadbeleid staan vormen van ruimte-extensief grondgebruik zoals sportparken onder druk. Om aan te tonen wat het belang is voor sporters en niet-sporters (recreatief medegebruikers) van deze voorzieningen binnen de woonbuurten is onderzoek verricht. Hierin zijn drie Amsterdamse sportparken betrokken, te weten: Olympiaplein (gelegen midden in een woonbuurt, centraal in stadsdeel Zuid), Buitenveldert (gelegen tegen een woonbuurt aan in stadsdeel Buitenveldert) en Het Loopveld (gelegen aan de rand van de stad, buiten een woonbuurt). De probleemstelling die in dit onderzoek centraal staat, luidt als volgt: wat is voor sporters en niet-sporters in Amsterdam het belang van de aanwezigheid van een sportpark in de woonbuurt?

Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Nanda Slangen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

buurten
ruimtelijke ordening
scripties
sportaccommodaties
sporters
sportvelden