Visie & Beleidsplein

In welke mate zijn sportverenigingen meer dan normaal maatschappelijk actief?

Schepper, N. de (2010). In welke mate zijn sportverenigingen meer dan normaal maatschappelijk actief?. Tilburg: Universiteit van Tilburg.

Beleidsmakers vinden de maatschappelijke functie van sport belangrijk. Hierdoor is ook de rol van de sportvereniging aan verandering onderhevig. De vraag die in dit onderzoek centraal staat, luidt als volgt: is hoeverre organiseren Nederlandse sportverenigingen maatschappelijke activiteiten die niet tot hun reguliere aanbod behoren en welke factoren en randvoorwaarden dragen er aan bij dat sportverenigingen meer dan normaal voor een sportvereniging maatschappelijk actief zijn? De resultaten van het onderzoek worden in deze scriptie gepresenteerd.

Uitgever(s): Universiteit van Tilburg,

Download(s)

In welke mate zijn sportverenigingen meer dan normaal maatschappelijk actief?

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Nathalie de Schepper

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

burgerparticipatie
maatschappelijke betrokkenheid
scripties
sociaal werk
sportverenigingen