Visie & Beleidsplein

Let's have an ice day!

een explorerend en vergelijkend onderzoek naar de invloed van de organisatievorm op de inzet van marketinginstrumenten van vier ijsbanen in Nederland en de bedoelingen achter de inzet van deze marketinginstrumenten

bijlagen

Brands, D.A.R.M.C, & Castelijns, G.G.J.H. (2010). Let's have an ice day!: een explorerend en vergelijkend onderzoek naar de invloed van de organisatievorm op de inzet van marketinginstrumenten van vier ijsbanen in Nederland en de bedoelingen achter de inzet van deze marketinginstrumenten, bijlagen. Tilburg: Universiteit van Tilburg.

De probleemstelling die in dit onderzoek centraal staat, luidt als volgt: wat is de invloed van de organisatievorm van een schaatsaccommodatie op de mate waarin en de manier waarop de verschillende marketinginstrumenten worden ingezet? De bijbehorende doelstelling is om te achterhalen hoe de verschillende marketinginstrumenten door schaatsaccommodaties worden ingezet en hoe dit beïnvloed wordt door de organisatievorm, ten einde te weten te komen of er een verschil bestaat tussen de marketinginzet en marketingintenties van for-profitorganisaties en not-for-profitorganisaties. Deze publicatie betreft het bijlagendocument bij het hoofdrapport.

Uitgever(s): Universiteit van Tilburg,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Daan Brands
Geert Castelijns

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

marketing
schaatsen
scripties
sportaccommodaties