Visie & Beleidsplein

'De coach als onmisbare schakel'

kwalitatief topsportklimaatonderzoek op het beleidsterrein van trainers/coaches

Schenk, R. (2008). 'De coach als onmisbare schakel': kwalitatief topsportklimaatonderzoek op het beleidsterrein van trainers/coaches. Tilburg: Universiteit van Tilburg.

De probleemstelling die in dit onderzoek centraal staat, luidt als volgt: welke ontwikkelingen hebben zich vanaf 2004 voorgedaan in het topsportbeleid, zowel algemeen als op het gebied van trainers/coaches, wat zijn hierbinnen momenteel de belangrijkste speerpunten en knelpunten, hoe is de groeiende beleidsmatige aandacht voor trainers/coaches te verklaren en welke beleidsmatige dilemma's brengt deze aandacht met zich mee vanuit het perspectief van het 'advocacy coalition framework'? De doelstelling die hierbij is opgesteld, is: inzicht verkrijgen in de recente en concrete uitwerkingen van het topsportbeleid, met name ten aanzien van het beleid gericht op trainers/coaches, zodat dit beleid op een gefundeerde wijze kan worden geƫvalueerd en uitgebouwd. De resultaten van het onderzoek worden in deze scriptie gepresenteerd. Bij deze hoofdrapportage hoort een apart bijlagendocument.

Uitgever(s): Universiteit van Tilburg,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Rianne Schenk

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

coaching
scripties
topsport
topsportbeleid
trainers