Visie & Beleidsplein

Amsterdam en Rotterdam vanuit sportief perspectief

een onderzoek naar de factoren die de plaats van sport in het citymarketingbeleid beïnvloeden

Jong, J. de (2006). Amsterdam en Rotterdam vanuit sportief perspectief: een onderzoek naar de factoren die de plaats van sport in het citymarketingbeleid beïnvloeden. Tilburg: Universiteit van Tilburg.

De aandacht voor citymarketing in Nederlandse gemeenten groeit. Citymarketingactiviteiten worden ontplooid met als doel het behouden van inwoners en het aantrekken van nieuwe inwoners, toeristen en bedrijvigheid. Citymarketing is een zeer uitgebreid concept, het is niet alleen een vorm van stadspromotie, maar onderdeel van de gehele stedelijke ontwikkeling. Het kan gezien worden als een instrument om marktgericht beleid te voeren. Steden zien steeds vaker dat sport als marketinginstrument kan worden ingezet in het citymarketingbeleid. Deze scriptie geeft inzicht in de factoren die de plaats van topsport in het citymarketingbeleid beïnvloeden. Daarbin is gekeken welke plaats topsport krijgt in het citymarketingbeleid van Amsterdam en Rotterdam, teneinde de verschillen in de resultaten die voortkomen uit het beleid van beide steden te verklaren. De resultaten van het onderzoek worden in deze rapportage gepresenteerd.

Uitgever(s): Universiteit van Tilburg,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jetske de Jong

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

marketing
scripties
steden
stedenbeleid
topsport