Visie & Beleidsplein

Topsport, een kwestie van samenwerken?

een onderzoek naar topsportbeleid in Eindhoven en Rotterdam

Peters, J. (2005). Topsport, een kwestie van samenwerken?: een onderzoek naar topsportbeleid in Eindhoven en Rotterdam. Tilburg: Universiteit van Tilburg.

De algemene vraagstelling die in dit onderzoek centraal staat, luidt als volgt: hoe verloopt de samenwerking bij het opstellen en uitvoeren van topsportbeleid tussen verschillende actoren binnen de gemeenten Eindhoven en Rotterdam en wat is de invloed van die samenwerking op de kwaliteit van het topsportbeleid? De doelstelling van dit onderzoek is inzicht verkrijgen in de samenstelling van het netwerk binnen Eindhoven en Rotterdam. Daarbij is getracht om de samenwerkingsverbanden tussen alle betrokken actoren in kaart te brengen en te bepalen welke aanpak het meest bevorderlijk is voor de ontwikkeling van het topsportbeleid. De resultaten van het onderzoek worden in deze rapportage gepresenteerd.

Uitgever(s): Universiteit van Tilburg,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jurriaan Peters

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

samenwerking
samenwerkingsverbanden
scripties
steden
topsport
topsportbeleid